Dodávatelia z oboru Vzdelávacie inštitúcie

Zobrazených 333 dodávateľov

Vzdelávacie inštitúcie so zľavou? Zadajte si zdarma dopyt a získajte tie najlepšie ponuky!

ABC lingua

ABICON Trade, spol. s r.o.

Vzdelávacie služby.

Academia Istropolitana Nova, o.z.

AINova je nezávislá mimovládna organizácia celoživotného vzdelávania. Sústreďuje sa na rozvoj ľudských zdrojov a prípravu odborníkov s cieľom napomôcť...

 • Svätý Jur

Academia Liberty s.r.o.

Vzdělávacie služby, jazykové služby, realitné služby, incoming and business welcome service

Academy of EuroEducation a.s.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Academy of EuroEducation a.s. je vývoj a realizácia vzdelávacích aktivít v oblasti vzdelávania dospelých.Našim ...

Adela Makovinská - A.M.CONSULTING

Vzdelávanie dospelých, manažérov v celom rozsahu. Pre vzdelávanie akreditácia MŠ SR. Manažérske zručnosti, obchodné zručnosti, mediálna komunikácia, p...

AFS Slovakia - občianske združenie

Mimovládna , nezisková organizácia, občianske združenie

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.

AGENTÚRA APOLLO sa zaoberá organizáciou vzdelávacích seminárov, kurzov, konferencií, projektov a realizáciou kurzov manažerstva, podnikového vzdelávan...

 • Bratislava

Agentúra JASPIS s.r.o.

vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy. Bližšie informácie o kurzoch a aktuálnych termínoch na www.jaspis.sk

agentúra Motiv P, s.r.o.

Agentúra Motiv P je zameraná na výber pracovníkov, poradenstvo, firemné vzdelávanie, konferencie a analýzy v oblasti ľudských zdrojov. Naša firma ponú...

AGRIPROGRES s.r.o.

Vzdelávanie, projekčné a poradenské služby v agrosekore, cestovnom ruchu, využívaní biomasy a energetiky, eurofondy, investície.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Agroinštitút Nitra, ktorého zriaďovateľom je MPRV SR patrí medzi významné inštitúcie s viac ako 40 ročnou tradíciou v oblasti celoživotného vzdelávani...

Akadémia Alexandra s. r. o.

Tvorba elektronických učebníc informatiky pre základné a stredné školy, vzdelávanie pedagógov (moderné trendy vo vzdelávaní, využívanie počítačov a rô...

Akadémia vzdelávania Bratislava

Akadémia vzdelávania je nezisková organizácia, občianske združenie, ktorá zabezpečuje vzdelávacie aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku.

Akadémia vzdelávania, pobočka Nitra

Akadémia vzdelávania je občianskym združením a ako nezisková organizácia sa orientuje na celoživotné vzdelávanie, smerujúce k získavaniu, rozširovaniu...

Akadémia vzdelávania, pobočka Prešov

Nezávislé občianske združenie, ktoré ponúka jazykové, rekvalifikačné kurzy, jednodňové semináre... Je to organizácia s celoživotným vzdelávaním.

AKADÉMIA VZDELÁVANIA pobočka ŽILINA

školenia a kurzy v oblasti jazykov, ekonomiky, manažmentu, IT, BOZP, odborné a rekvalifikačné kurzy

Akademická rankingová a ratingová agentúra

Hodnotenie kvality vysokoškolských inštitúcií a organizácií vedy, poradenstvo.

amicorp.

amicorp. je vzdelávacia spoločnosť so zamerením na jazykové kurzy a odborné vzdelávanie manažérov.

Ander Marek - Jazyková škola online

Výuka cizích jazyků přes videokonference skype. Konverzace zdarma. Ukázkové lekce zdarma.

 • Stankov

ANNWIN - Centrum na podporu a rozvoj ľudského potenciálu, združenie

Vzdelávacie inštitúcie - sukromné, Vzdelávacie inštitúcie

AQUILA s.r.o.

Spoločnosť je zameraná na robenie a organizovanie podujatí, vystúpení a programov: sokoliarských, ohňových show a iných

Arborétum Mlyňany detašované pracovisko ústavu ekológie lesa SAV Zvolen

Jediná akademická inštitúcia s náplňou štúdia, zhromažďovania a prezentácie cudzokrajných drevín v najpočetnejšej zbierke na Slovensku. Poskytuje možn...

 • Vieska nad Žitavou

ARCHIMERA

ARCHIMERA je občianske združenie, ktoré podporuje študentov architektúry a mladých architektov vytváraním podmienok na tvorbu a ich prezentáciu. Ciel...

 • Bratislava

Artcomm, s.r.o.

Artcomm je poradensko-vzdelávacia spoločnosť poskytujúca služby v oblasti programov zameraných na rozvoj komunikačných, obchodných a manažérskych zruč...

a_set, s.r.o.

Spoločnosť a_set, s.r.o. ponúka komplexné a systémové riešenia v oblasti personálneho manažmentu,poradenstvo, koučing, personálne audity, outsourcing ...

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP) sa zameriava na vzdelávanie, školenie, rast a úspech svojich klientov. Klientmi ALKP sú firmy aj jedno...

Asociácia somelierov Slovenskej republiky

Asociácia somelierov SR je občianske združenie, ktoré sa zaoberá problematikou somelierstva, predstavovania a degustácie vína v podmienkach modernej ...

 • Bratislava - Ružinov

A - STUDY, s.r.o.

Štúdijné pobyty v zahraničí - Austrália, Anglicko, Írsko, Malta, Kanada, USA, JAR, Nový Zéland, atd. Jazykové pobyty, univerzitné štúdium, odborné štú...

AUTOPILOT, spol. s r.o.

AUTOPILOT, spol. s r.o., Banská Bystrica - Prevádzkovanie autoškoly, výchova a vzdelávanie v oblasti všeobecnej bezpečnosti práce.

Autoškola Delňa - Štefan Tomko

Sme autoškola s dlhoročnou tradiciou, ktorá vznikla v roku 1992. Venujeme sa výcviku budúcich vodičov všetkých skupín, školeniu inštruktorov a organiz...

 • Prešov

BAKALARI - Svet Vášho vzdelávania

V programovej ponuke Bakalarov tak, ako naznačuje logo dominujú vzdelávacie programy - štúdium jazykov v zahraničí, štúdium na strednej škole v zahran...

BALON, s.r.o.

Barocc Communication Group, s. r. o.

Spoločnosť Barocc Communication Group poskytuje od roku 2008 profesionálne manažérske školenia, firemné vzdelávacie programy, teambuildingy a riešenia...

Bc. Janka Jedináková - AGENTÚRA RADOSŤ

Agentúra Radosť - pre doplnkové vzdelávanie, všestranné vyplnenie voľného času, regeneráciu tela i ducha

Benetin Miroslav

Tu doplňte popis činnosti Vašej firmy. Firma Benetin Miroslav vznikla v roku 1996. Zaoberá sa odbornými prehliadkami a skúškami zdvíhacích zariadení ...

 • Michalovce

BESST, s.r.o.

Spoločnosť BESST, s.r.o. je zriaďovateľom Súkromnej materskej školy BESST, Súkromnej základnej školy BESST a Súkromného bilingválneho gymnázia BESST s...

B & I SPECTAUDIT, s. r. o.

Ponúkame - projektovanie aj odborné prehliadky a odborné skúšky = revízie elektrických inštalácií aj elektrických zariadení t. j. pracovných strojov...

BOZP Danny Agency s.r.o.

Našou prioritou je komplexná ponuka služieb, vysoká kvalita a prispôsobenie sa požiadavkám zákazníkov. Naše akreditované vzdelávacie stredisko Vám...

BPM Slovakia, s.r.o.

Kurzy, skolenia, seminare, treningy (verejne i vnutropodnikove) v oblasti manazmentu, komunikacie, obchodu, financii, prava...

Bratislavská Business School EU

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len BBS) je samostatným organizačným celkom Ekonomickej univerzity v Bratislav...

BUSINESS SERVICE A.I.

Etablovaná spoločnosť poskytujúca jazykové služby (AJ, NJ).

Čajová škola na Kampě

Organizujeme pravidelné či individuální kurzy v přípravě čaje, čajové obřady. Pořádáme festival čajového umění Čajomír fest v Praze.

 • Praha

Campus Development s.r.o.

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; tréningy zamerané na rozvoj, zvyšovanie výkonnosti a kvalifikácie zamestnancov; procesy; vzdelávacie p...

Centre for Modern Education (SK), s.r.o.

Sme súčasťou medzinárodnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti e-learningu a online vzdelávania. Zaoberáme sa inovatívnymi formami vzdelávania s využitím...

Centrum Dianetiky a Scientológie Banská Bystrica

Bezplatne testujeme ľudí a následne im ponúkame na základe ich osobných potrieb knihy alebo kurzy na zlepšenie života. Duševné zdravie, zlepšovanie ž...

Centrum finančných konzultácií a vzdelávania, nezisková organizácia

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Sú uvedené v registri neziskových organizácií. Prevádzkovanie chráneného pracoviska na ...

Centrum jazykovej a odbornej prípravy, Paneurópska vysoká škola

Jazykové centrum Paneurópskej vysokej školy(PEVŠ). Pre verejnosť ponúka kurzy odbornej právnickej angličtiny INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH (úroveň C1)...

Centrum nadania n.o.

centrum nadania, škola pre nadané deti, detské n centrum

 • Bratislava

Centrum pre európsku politiku

Občianskeho združenie Centrum pre európsku politiku (zal. 1997) sa zameriava na výskum a informovanie o rôznych aspektoch európskej integrácie (ekonom...

Filter

 • Radenie
 • Kraj
 • Obory
 • Vzdelávacie inštitúcie (333)
Zrušiť filter