Prihlásenie

alebo

Dodávatelia z kategórie: Vzdelávacie inštitúcie

Nájdených 332 firiem

Ostatní dodávatelia

Štúdijné pobyty v zahraničí - Austrália, Anglicko, Írsko, Malta, Kanada, USA, JAR, Nový Zéland, atd. Jazykové pobyty, univerzitné štúdium, odborné štúdium.

Vzdelávacie služby.

Mimovládna , nezisková organizácia, občianske združenie

AGENTÚRA APOLLO sa zaoberá organizáciou vzdelávacích seminárov, kurzov, konferencií, projektov a realizáciou kurzov manažerstva, podnikového vzdelávania, rekvalifikáciou a to všetko v oblasti legislatívnej, personálnej, právnej, ekonomickej, daňovej...

Vzdelávanie, projekčné a poradenské služby v agrosekore, cestovnom ruchu, využívaní biomasy a energetiky, eurofondy, investície.

školenia a kurzy v oblasti jazykov, ekonomiky, manažmentu, IT, BOZP, odborné a rekvalifikačné kurzy

Vzdelávacie inštitúcie - sukromné, Vzdelávacie inštitúcie

Spoločnosť je zameraná na robenie a organizovanie podujatí, vystúpení a programov: sokoliarských, ohňových show a iných

ARCHIMERA je občianske združenie, ktoré podporuje študentov architektúry a mladých architektov vytváraním podmienok na tvorbu a ich prezentáciu. Cielom združenia je popularizácia architektúry prostredníctvom publikačnej činnosti, organizovaním works...

AUTOPILOT, spol. s r.o., Banská Bystrica - Prevádzkovanie autoškoly, výchova a vzdelávanie v oblasti všeobecnej bezpečnosti práce.

AINova je nezávislá mimovládna organizácia celoživotného vzdelávania. Sústreďuje sa na rozvoj ľudských zdrojov a prípravu odborníkov s cieľom napomôcť zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska a naplniť očakávania, ktoré sú spojené s členstvom Slovens...

Vzdělávacie služby, jazykové služby, realitné služby, incoming and business welcome service

  • www.academialiberty.cz

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Academy of EuroEducation a.s. je vývoj a realizácia vzdelávacích aktivít v oblasti vzdelávania dospelých.Našim zákazníkom ponúkame širokú škálu vzdelávacích služieb s dôrazom na kvalitu a individuálny prístup.

Vzdelávanie dospelých, manažérov v celom rozsahu. Pre vzdelávanie akreditácia MŠ SR. Manažérske zručnosti, obchodné zručnosti, mediálna komunikácia, personálne výbery a poradenstvo. Diplomatický protokol, biznis protokol.

vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy. Bližšie informácie o kurzoch a aktuálnych termínoch na www.jaspis.sk

Agroinštitút Nitra, ktorého zriaďovateľom je MPRV SR patrí medzi významné inštitúcie s viac ako 40 ročnou tradíciou v oblasti celoživotného vzdelávania, pôdohospodárskeho poradenstva a riešenia vzdelávacích projektov na národnej i medzinárodnej úrovn...

Hodnotenie kvality vysokoškolských inštitúcií a organizácií vedy, poradenstvo.

Tvorba elektronických učebníc informatiky pre základné a stredné školy, vzdelávanie pedagógov (moderné trendy vo vzdelávaní, využívanie počítačov a rôznych softvérov vo vzdelávaní) a verejnosti (nadobúdanie digitálnej gramotnosti).

  • http://www.akademiaalexandra.sk
  • Martin

Akadémia vzdelávania je nezisková organizácia, občianske združenie, ktorá zabezpečuje vzdelávacie aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku.

Akadémia vzdelávania je občianskym združením a ako nezisková organizácia sa orientuje na celoživotné vzdelávanie, smerujúce k získavaniu, rozširovaniu a prehlbovaniu odborných, profesijných informačno-technologických, jazykových, kultúrnych a spoloče...

Nezávislé občianske združenie, ktoré ponúka jazykové, rekvalifikačné kurzy, jednodňové semináre... Je to organizácia s celoživotným vzdelávaním.

Výuka cizích jazyků přes videokonference skype. Konverzace zdarma. Ukázkové lekce zdarma.

Jediná akademická inštitúcia s náplňou štúdia, zhromažďovania a prezentácie cudzokrajných drevín v najpočetnejšej zbierke na Slovensku. Poskytuje možnosti edukačné a je miestom pre rekreáciu a oddych.

Artcomm je poradensko-vzdelávacia spoločnosť poskytujúca služby v oblasti programov zameraných na rozvoj komunikačných, obchodných a manažérskych zručností a na rozvoj osobnosti. Rozvíjaním ľudského potenciálu Vám pomôžeme dosahovať efektívnu komunik...

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP) sa zameriava na vzdelávanie, školenie, rast a úspech svojich klientov. Klientmi ALKP sú firmy aj jednotlivci, ktorí sa potrebujú vzdelávať, školiť. Spolupracujeme s tímom odborníkov- lektorov v rôznych...

Asociácia somelierov SR je občianske združenie, ktoré sa zaoberá problematikou somelierstva, predstavovania a degustácie vína v podmienkach modernej gastronómie. Prodstredníctvom seminárov, kurzov a školení zvyšuje odbornú úroveň pracovníkov v gastr...

Sme autoškola s dlhoročnou tradiciou, ktorá vznikla v roku 1992. Venujeme sa výcviku budúcich vodičov všetkých skupín, školeniu inštruktorov a organizovaniu dopravnej výchovy pre žiakov základných škôl.Vykonávame aj kompletný servis všetkých značiek...

Ponúkame - projektovanie aj odborné prehliadky a odborné skúšky = revízie elektrických inštalácií aj elektrických zariadení t. j. pracovných strojov + kontroly a revízie elektrického náradia a elektrických spotrebičov, aj bleskozvodov. - poradens...

V programovej ponuke Bakalarov tak, ako naznačuje logo dominujú vzdelávacie programy - štúdium jazykov v zahraničí, štúdium na strednej škole v zahraničí, profesne špecializované štúdium a vysokoškolské štúdium v zahraničí. Zároveň určitý priestor v...

Čo je 123dopyt.sk

123dopyt.sk je najväčší dopytový systém v Slovenskej republike, ktorý využíva 78 277 dodávateľov zo všetkých kategórii podnikania. Mesačne spracujeme cez 3 tis. dopytov vo finančnom objeme viac ako 75 mil. €.

Používajú nás úspešné firmy
Logá našich partnerov

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.

Chránime vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskej únie o GDPR. Detaily tu.

© 2006—2021 B2M.CZ s.r.o. Všetky práva vyhradené.