Prihlásenie

alebo

Dodávatelia z kategórie: Katastrálne úrady

Nájdených 18 firiem

Ostatní dodávatelia

Geodetické práce-geometrické plány, výškopisné merania, porealizačné zamerania stavieb, práca a poradenstvo v katastri nehnuteľností. Stavebné inžinierstvo, vybavovanie vyjadrení a povolení dotknutých orgánov vo výstavbe.

Geodetické a kartografické práce. Spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov, vykonanie projektov pozemkových úprav.

geodetické a kartografické práce

Vykonávame všetky druhy geodetických prác.

Stavebný dozor., stavebné povolenie, technický dozor investora,

Vykonávame geodetické práce v rozsahu §6 písm.a.) až e.),zákona NR SR č.215/1995 Z.z.

Budovanie vytyčovacích sietí, účelové mapovanie, priemyselná geodézia, geodetické práce,geometrické plány,geodetické práce na dialnici.

Geodetická kancelária založená v roku 2001 s moderným technickým a technologickým vybavením ponúkajúca komplexné služby a poradenstvo v oblasti geodézie, kartografie a katastra. Hlavným ťažiskom našich služieb sú geodetické práce s využitím profesný...

Realitná činnosť a advokátske služby

geodetické práce - vyhotovenie geometrických plánov, vytyčovacie práce ... okres Dunajská Streda

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností - geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov a stavieb, polohopisné a výškopisné plány, porealizačné zamerania ...

Notárska činnosť. Notárske zápisnice o právnych úkonoch, osvedčovanie pravosti podpisov a listín. Spisovanie zmlúv, registrácia v registri záložných práv, registri dražieb, registri listín, vydávanie výpisov z obchodného registra.

Zabezpečenie pre investora prípravné a ostatné úkony v rámci územného a stavebného konania,kolaudácia stavby - právoplatné územné, stavebné a kolaudačné rozhodnutie,inžinierska činnosť pre FO a PO, MPV pozemkov v územnom a stavebnom konaní...

Dovoľujeme si ponúknuť nasledovné služby: • geodetické a kartografické práce, • napĺňanie územne orientovaných informačných systémov geodetickými, kartografickými a inými údajmi, • inžiniersku geodéziu, výkon funkcie autorizovaných geodetov a kart...

Geodetické práce, kartografické a vytyčovacie práce.

Geodet - zememeračská kancelária Strabon Geodetická kancelária založená v roku 2001 s moderným technickým a technologickým vybavením ponúkajúca komplexné služby a poradenstvo v oblasti geodézie, kartografie a katastra. Hlavným ťažiskom našich slu...

Služby: - kataster nehnuteľností SR - digitálna kartografia a ZB GIS - integrované geodetické základy - projekty EÚ - budovanie technologickej infraštruktúry rezortu ÚGKK SR - školiaca a vzdelávacia činnosť

Čo je 123dopyt.sk

123dopyt.sk je najväčší dopytový systém v Slovenskej republike, ktorý využíva 78 368 dodávateľov zo všetkých kategórii podnikania. Mesačne spracujeme cez 3 tis. dopytov vo finančnom objeme viac ako 75 mil. €.

Používajú nás úspešné firmy
Logá našich partnerov

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.

Chránime vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskej únie o GDPR. Detaily tu.

© 2006—2021 B2M.CZ s.r.o. Všetky práva vyhradené.