Dodávatelia z oboru Školy - základné

Zobrazených 106 dodávateľov

Školy - základné so zľavou? Zadajte si zdarma dopyt a získajte tie najlepšie ponuky!

AQUILA s.r.o.

Spoločnosť je zameraná na robenie a organizovanie podujatí, vystúpení a programov: sokoliarských, ohňových show a iných

ATAN FILM, s.r.o.

Od roku 1992 sa zaoberáme výrobou audiovizuálnych diel. V poslednom čase špecializácia na detskú hranú tvorbu a na produkciu DVD.

 • 2 Bratislava 5

British International School Bratislava

Britská medzinárodná škola v Bratislave bola založená v roku 1997 a momentálne na nej študuje viac ako 600 žiakov zo 43 rôznych svetových krajín. Posk...

 • Bratislava

Bunkai karate Čadca

karate cadca,thajsky box a sebaobrana

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 926 01 Sereď

Základná škola

Cirkevná základná škola sv. Jána Pavla ll., Sládkovičova 1994, Hencovce

Základné školstvo

Cirkevná základná škola sv. Košických mučeníkov

Cirkevná základná škola

City Camp, s. r. o.

Tábory, služby pre rodinu

Elena Matysová em-ski

Vyúčba lyžovania a snowboard

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej

Cirkevná základná škola.

Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého

Vzdelávanie detí

 • Rožnava

Liečebno-výchovné sanatórium

Špeciálne školské internátne výchovné zariadenie určené pre žiakov 2 .stupňa ZŠ s poruchami učenia, menej závažnými poruchami správania a pre hyperak...

Materská škola Dostojevského 27

Tu doplňte popis činnosti Vašej firmy.Sme predškolské zariadenie pridružené pri základnej škole, poskytujúce výchovu a vzdelávanie pre deti od 3 do 6 ...

Mestský športový klub Vranov nad Topľou

Športové aktivity zamerané hlavne na mládež

 • Vranov nad Topľou

Obec Šarišské Jastrabie

Obec - verejná správa.

PESMENPOL, spol. s r.o.

Firma PESMENPOL spol.s r.o., Prešov je výrobcom profesionálnych športových zariadení a doplnkov pre vybavenie športových objektov. Všetky zariadenia s...

Spojená škola, Čajkovského 50, Trnava

Špeciálna základná škola s materskou školou, Praktická škola, Základná škola pri nemocnici. Cieľom a zmyslom zriadenia nového typu špeciálnej školy, ...

 • Trnava

Spojená škola, Rožňava

Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava s organizačnými zložkami: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Ernesta Rótha 4, Rožňava –...

Športový klub Šport pre všetkých Košice

Školské športové ligy v športoch: Atletika, basketbal, futbal, hádzaná, badminton, bowling, plávanie, športová streľba, futsal, volejbal, stolný tenis...

ŠŠK Košický atletický klub Jednota Košice-basketbal

Školský športový klub s oddielmi basketbalový, futbalový, nohejbalový, turistický, stolný tenis, atletika. Venuj sa deťom a mládeži. Dosahuje medz...

Súkromná bilingválna ZŠ - Wonderschool

Sme súkromná bilingválna základná škola s vlastným originálnym výučbovým programom s koncepciou jasle-škôlka-škola,zameraný na dobrú komunikačnú zručn...

 • Bratislava

Súkromná materská škola-Wonderland

Sme súkromná materská škola s dlhoročnou praxou a s vlastným originálnym výučbovým programom,s koncepciou jasle-škôlka-škola.Kladieme akcent na vysoko...

 • Bratislava

Súkromná základná škola, Bratislava

SZŠ s humanistickým prístupom poskytuje povinné vzdelávanie pre deti s poruchami učenia, správania a problémami v škole. Prioritou koncepcie školy je ...

Súkromná základná škola, Nová Dubnica

Alternatívna súkromná základná škola, založená v roku 2002

 • Nová Dubnica

Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov

sukromna zakladna skola pre deti s intelektovym nadanim

 • Bratislava

Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori

Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori je jedinou z výchovnovzdelávacích inštitúcií na Slovensku, ktorá ponúka deťom vzdelávanie ...

Súkromná základná umelecká škola

Spoločnosť funguje ako normálna základná umelecká škola, kde jej zriaďovateľom nie je mesto ale FO.

Súkromná základná umelecká škola

Sme Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana v Košiciach. Vyučujeme v odboroch hudobný, výtvarný a tanečný.

Súkromná základná umelecká škola Renaty Madarászovej, Senec

Súkromná základná umelecká škola Renaty Madarászovej v Senci začala svoju činnosť 1. septembra 2002. Poskytuje základné umelecké vzdelanie v tanečnom,...

Súkromná základná umelecká škola vo Vranove nad Topľou

Súkromná ZUŠ vo Vranove nad Topľou, odbor hudobný poskytuje hudobné vzdelávanie v predmetoch klavír, spev sólový, spev zborový, akordeón, husle, gitar...

T.Smaragd, n.o.

Firma sa venuje vzdelávaniu- jazyková škola súkromná základná,gymnázium, vysoká a

 • Levice

Základná škola

Tu doplňte popis činnosti Vašej firmy.

 • Nová Dubnica

Základná škola

Základná škola s kvalitnou výučbou cudzích jazykov, informatiky, s bohatou mimoškolskou činnosťou.Vlastná webová stránka www.bukovcana.sk

 • Bratislava

Základná škola

Organizácia so zameraním na cudzie jazyky, informatiku a environmentalistiku cez osobný a profesijný rozvoj žiakov s využitím projektového vyučovania...

Základná škola

Poskytovanie základného vzdelania

Základná škola - Báb 225

Štátna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským.

Základná škola Beladice

základná škola

Základná škola Bertotovce

Základná škola - málotriedna

 • Bertotovce

Základná škola F. E. Scherera

Základné vzdelávanie žiakov

Základná škola Hlavná 175 Malčice

Informácie o základnej škole.

Základná škola Horné Lefantovce, Farská ulica 20

Neplnoorganizovaná základná škola pre ročníky 1.-4.. Zameranie na vyučovanie angličtiny a matematiky.

 • Horné Lefantovce

Základná škola J.J.Thurzu

Základná škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (AJ, NJ) a IKT.

Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Senec

Poskytovanie základného školského vzdelania. Športové triedy so zameraním na volejba a futbal.

Základná škola, Kalina

Základná škola, školský vzdelávací program zameraný na šport (ľadový hokej, futbal, hádzaná, volejbal a všeobecná pohybová príprava). Škola pripravuje...

Základná škola Klátová Nová Ves

Základná škola.

Základná škola, Komenského 6

Vzdelávanie a výchova detí. Informácie, oznamy, aktuality.

Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy

Poskytovanie základného (ISCED 1) a nižšieho stredného (ISCED 2) vzdelania v deviatich ročníkoch povinnej školskej dochádzky. Poskytovanie nepovinné...

Základná škola Košická Belá 235

Tu doplňte popis činnosti Vašej firmy.

 • Košická Belá

Základná škola Kostolné

Poskytovanie všeobecného vzdelania. Informácie, oznamy, aktuality.

Základná škola Krompachy, Zemanská ul.

Základná škola. Informácie pre žiakov aj rodičov.

Filter

 • Radenie
 • Kraj
 • Obory
 • Školy - základné (106)
Zrušiť filter