Prihlásenie

alebo

Dodávatelia z kategórie: Školy - základné

Nájdených 106 firiem

Ostatní dodávatelia

Spoločnosť je zameraná na robenie a organizovanie podujatí, vystúpení a programov: sokoliarských, ohňových show a iných

Od roku 1992 sa zaoberáme výrobou audiovizuálnych diel. V poslednom čase špecializácia na detskú hranú tvorbu a na produkciu DVD.

Britská medzinárodná škola v Bratislave bola založená v roku 1997 a momentálne na nej študuje viac ako 600 žiakov zo 43 rôznych svetových krajín. Poskytuje vzdelanie pre deti vo veku od 2,5 roka do 18 rokov. Výučba prebieha v anglickom jazyku podľa a...

karate cadca,thajsky box a sebaobrana

Cirkevná základná škola

Tábory, služby pre rodinu

Vyúčba lyžovania a snowboard

Cirkevná základná škola.

Špeciálne školské internátne výchovné zariadenie určené pre žiakov 2 .stupňa ZŠ s poruchami učenia, menej závažnými poruchami správania a pre hyperaktívne deti. Ponúkame odbornú pomoc pedagógov v ZŠ,korekciu porúch učenia, psychológov a vychovávvate...

Tu doplňte popis činnosti Vašej firmy.Sme predškolské zariadenie pridružené pri základnej škole, poskytujúce výchovu a vzdelávanie pre deti od 3 do 6 rokov veku.Pracujeme podľa školského vzdelávacieho programu Spoznávajme spolu farebný svet, ktorý je...

Športové aktivity zamerané hlavne na mládež

Obec - verejná správa.

Firma PESMENPOL spol.s r.o., Prešov je výrobcom profesionálnych športových zariadení a doplnkov pre vybavenie športových objektov. Všetky zariadenia spĺňajú ustanovenia európskych noriem a sú certifikované znakom bezpečnosti B. Zariadenia spĺňajú aj...

Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava s organizačnými zložkami: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Ernesta Rótha 4, Rožňava – Rozsnyó, Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským, Fábry Zoltán Alapiskola, J...

Špeciálna základná škola s materskou školou, Praktická škola, Základná škola pri nemocnici. Cieľom a zmyslom zriadenia nového typu špeciálnej školy, ktorá vznikla zlúčením troch predtým existujúcich právnych subjektov je zabezpečiť kompletnú výchovn...

Sme súkromná bilingválna základná škola s vlastným originálnym výučbovým programom s koncepciou jasle-škôlka-škola,zameraný na dobrú komunikačnú zručnosť v anglickom jazyku.Výučbový program je vhodný pre nadané deti,ktoré sú schopné zvládnuť vyučovan...

Sme súkromná materská škola s dlhoročnou praxou a s vlastným originálnym výučbovým programom,s koncepciou jasle-škôlka-škola.Kladieme akcent na vysoko kvalitnú predškolskú prípravu a dobrú komunikačnú zručnosť v anglickom jazyku.Naše deti sú schopné...

Spoločnosť funguje ako normálna základná umelecká škola, kde jej zriaďovateľom nie je mesto ale FO.

Sme Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana v Košiciach. Vyučujeme v odboroch hudobný, výtvarný a tanečný.

Súkromná základná umelecká škola Renaty Madarászovej v Senci začala svoju činnosť 1. septembra 2002. Poskytuje základné umelecké vzdelanie v tanečnom, hudobnom, výtvarnom a hudobno-dramatickom odbore. Súčasťou školy je tanečný súbor SETAS.

Súkromná ZUŠ vo Vranove nad Topľou, odbor hudobný poskytuje hudobné vzdelávanie v predmetoch klavír, spev sólový, spev zborový, akordeón, husle, gitara, klarinet, bicie, saxofón a vzdelávanie v tanečnom odbore. Okrem výučby hry na hudobné nástroje, v...

sukromna zakladna skola pre deti s intelektovym nadanim

Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori je jedinou z výchovnovzdelávacích inštitúcií na Slovensku, ktorá ponúka deťom vzdelávanie podľa pedagogiky Marie Montessori od 2 do 15 rokov. Táto pedagopgika poskytuje deťom prípravné podne...

SZŠ s humanistickým prístupom poskytuje povinné vzdelávanie pre deti s poruchami učenia, správania a problémami v škole. Prioritou koncepcie školy je špeciálnopedagogická a psychologická intervencia.

Alternatívna súkromná základná škola, založená v roku 2002

Firma sa venuje vzdelávaniu- jazyková škola súkromná základná,gymnázium, vysoká a

Asociácia autoškôl.

Čo je 123dopyt.sk

123dopyt.sk je najväčší dopytový systém v Slovenskej republike, ktorý využíva 78 278 dodávateľov zo všetkých kategórii podnikania. Mesačne spracujeme cez 3 tis. dopytov vo finančnom objeme viac ako 75 mil. €.

Používajú nás úspešné firmy
Logá našich partnerov

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.

Chránime vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskej únie o GDPR. Detaily tu.

© 2006—2021 B2M.CZ s.r.o. Všetky práva vyhradené.