Prihlásenie

alebo

Dodávatelia z kategórie: Školy - stredné

Nájdených 64 firiem

Ostatní dodávatelia

Ročné a polročné stredoškolské študijné pobyty v zahraničí - USA, Nemecko, Kanada, Španielsko, Brazília, Francúzko, Anglicko. Jazykové kurzy v zahraničí, vysokoškolské štúdium.

Dramatická výchova - Výchova divadlem + divadelní soubor DIVIDLO Ostrava, občanské sdružení

  • dividlo-ostrava.ic.cz

Britská medzinárodná škola v Bratislave bola založená v roku 1997 a momentálne na nej študuje viac ako 600 žiakov zo 43 rôznych svetových krajín. Poskytuje vzdelanie pre deti vo veku od 2,5 roka do 18 rokov. Výučba prebieha v anglickom jazyku podľa a...

Gymnaziálne štúdium štvorročné

príprava žiakov na vysokoškolské štúdium

Poskytovanie gymnaziálneho vzdelávania s výraznejším uplatňovaním náboženských princípov

Jazykové kurzy a študijné pobyty v zahraničí pre dospelých, deti a mládež. Stredné a vysoké školy v zahraničí. Študijno-pracovné pobyty. Prax a stáže v zahraničí. Jazykové kurzy pre manažérov.

stredná škola s právnou subjektivitou

Gymnázium Františka Švantnera - SŠ (4 - ročné + reálne 8 - ročné štúdium).

Naša škola je najväčším maďarským gymnáziom s právnou subjektivitou na území Slovenskej republiky.

Gymnázium s osemročným a štvorročným štúdiom. Bilingualná škola.

Škola poskytuje gymnaziálne vzdelanie. V jazykovej škole ponúkame kurzy vedúce k štátnej jazykovej skúške, konverzačné kurzy a kurzy podľa záujmu klientov, v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, talianskom a španielskom jazyku. Na školskom špo...

Všeobecné vzdelanie, príprava na vysokoškolské štúdium, voliteľnosť z cudzích jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky jazyk.

Gymnázium 5-ročný bilingválny odbor slovensko-anglický 8-ročný odbor so zameraním na cudzie jazyky

Stredná odborná škola sa zaoberá prípravou mládeže inklinujúcej k cestovnému ruchu. Po ukončení školy sa absolventi môžu uplatniť v oblasti regionálneho cestovného ruchu, v cestovných kanceláriách, informačných centrách, v múzeách, ako informátori, o...

Škola poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v študijných odboroch 8226 Q Hudobno-dramatické umenie, 8229 Q Hudba, 8228 Q Spev, 8227 Q Tanec v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe. Po štvrtom ročníku žiaci vykonajú maturitnú skúšku, po 6. ročníku...

Střední odborná škola nadregionálního typu se studijními obory zaměřenými na obchodní a manažerskou činnost, mezinárodní přepravu a obchod, finanční a daňové poradenství , právo obecné , správní a komerčni. Veřejná správa a mediální komunikac...

  • http://www.mg-akademie.cz

Štúdium v zahraničí.

Ponúkame vzdelávanie v odbore obchodná akadémia a hospodárska informatika. Jazykové laboratórium.

Poslaním našej školy je umožniť žiakom získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a získať základy pre celoživotné vzdelávanie. Absolvent obchodnej akadémie sa uplatní v skupine povolaní zameraných na výkon ekonomických, obcho...

Škola zaměřená na ekonomické předměty. Lze studovat i anglický program. Za jednu cenu dvě maturity - česká a anglická.

Firma PESMENPOL spol.s r.o., Prešov je výrobcom profesionálnych športových zariadení a doplnkov pre vybavenie športových objektov. Všetky zariadenia spĺňajú ustanovenia európskych noriem a sú certifikované znakom bezpečnosti B. Zariadenia spĺňajú aj...

Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej je prvá a jediná škola na Slovensku, ktorá sa zameriava na rozšírené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a špecifických predmetov kreatívneho písania a základov žurnalistiky,z ktorých sa ako na jedi...

SPŠ strojnícka v Prešove je jedna z najväčších stredných odborných škôl v Prešovskom samosprávnom kraji. Už viac ako 50 rokov si udržiava dobrú pozíciu v poskytovaní odborného vzdelávania nielen kvantitatívne množstvom študentov, ktoré sa darí udržia...

Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava s organizačnými zložkami: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Ernesta Rótha 4, Rožňava – Rozsnyó, Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským, Fábry Zoltán Alapiskola, J...

ZSŠ potravinárska je stredná odborná škola s pravnou subjektivitou.Zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj.Pripravujeme na povolanie v učebných a štúdijnych odboroch: mäsiar-lahôdkar,cukrár,predavač so zam.na potravinársky tovar,cukrovinkár,k...

Čo je 123dopyt.sk

123dopyt.sk je najväčší dopytový systém v Slovenskej republike, ktorý využíva 78 368 dodávateľov zo všetkých kategórii podnikania. Mesačne spracujeme cez 3 tis. dopytov vo finančnom objeme viac ako 75 mil. €.

Používajú nás úspešné firmy
Logá našich partnerov

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.

Chránime vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskej únie o GDPR. Detaily tu.

© 2006—2021 B2M.CZ s.r.o. Všetky práva vyhradené.