Prihlásenie

alebo

Dodávatelia z kategórie: Geodetické práce

Nájdených 329 firiem

Prémioví dodávatelia

Ing. Marián Mackovjak

Ponúkame geodetické a kartografické práce - geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb, polohopisné a výškopisné plány, zameranie inžinierskych sietí, zber údajov a budovanie GIS.

Ostatní dodávatelia

Geodetické práce-geometrické plány, výškopisné merania, porealizačné zamerania stavieb, práca a poradenstvo v katastri nehnuteľností. Stavebné inžinierstvo, vybavovanie vyjadrení a povolení dotknutých orgánov vo výstavbe.

Poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností. Geodetické a kartografické práce.

Robím geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov. Polohopisné a výškopisné plány, geodetické práce v stavebnictve.

ALFYGEO PLUS, s.r.o., Komárno - Geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, účelové mapovania veľkých mierok, porealizačné zameranie inžinierskych sietí, vyhotovenie knihy plánov káblových vedení.

Geodetická kancelária

Ponúkame geodetické a kartografické práce, tiež súvisiace činnosti.

Vedenie účtovníctva. Daňové a účtovné poradenstvo. Krajčírske služby. Geodetické práce.

Vrtné práce za účelom realizácie vŕtaných studní (úžitková a pitná voda), vrtov pre tepelné čerpadlá, hydrogeologický a inžiniersko - geologický prieskum,mikropilotážne vrty.

obchodno-stavebná činnosť,hutne materialy

geodetické práce a vysporiadanie pozemkov

Geometrické plány, polohopisno-výškopisné zameranie, vytyčovacie práce, poradenstvo v oblasti katastra ...

Zaoberáme sa geodéziou

Geodetické a kartografické práce. Spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov, vykonanie projektov pozemkových úprav.

geodetické a kartografické práce

Kartografické a geodetické práce.

Medzi naše služby patrí vytýčenie inžinierskych sieti, čistenie kanalizácie, monitoring kanalizácie.

Služby architektonickej kancelárie poskytujeme už takmer 20 rokov. Za ten čas sme navrhli a pomohli realizovať stovky rodinných domov a desiatky polyfunkčných stavieb. S vlastným tímom odborníkov Vám poskytneme pomoc na každej úrovni projektovej príp...

Kompletné geodetické práce Mapovacie služby Inžinierská geodézia Meranie s GPS a Bodové polia

Vykonávame všetky druhy geodetických prác.

Geometrické plány a vykresľovanie máp. Služby v oblasti geodetických a kartografických prác.

Geodetické práce všetkého druhu.

Vyhotovenie geometrických plánov Polohopisné a výškopisné zameranie ako podklad pre projektovanie

Poradenstvo z oblasti katastra nehnuteľností a geodézie.Geodetické práce.

Geodetické práce. Okolí Považskej Bystrice.

Služby: - geodetické práce, geodet - identifikácia pozemkov a stavebných objektov, polohopisné a výškopisné meranie terénu pre potreby projektanta, geometrické plány a vytýčenie hraníc pozemkov, letecká fotogrametria a filmovanie, 3D scanovanie a 3D...

Dynamický rozvoj spoločnosti vychádza z dlhoročných skúseností zamestnancov a znalosti obchodno-stavebného prostredia v regióne západného Slovenska. Naším mottom je “cesta od projektu ku kolaudácii”, čo vystihuje podstatu nášho predmetu činnosti. Spo...

Služby: - automatizované spracovanie dát - podnikateľské poradenstvo - geodetické a kartografické práce

Firma CZIPO s.r.o. poskytuje komplexné geodetické služby v oblastiach katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie. Skúsení odborníci vyhotovujú geometrické plány na zameranie stavby, rozdelenie pozemku, majetkoprávne vysporiadanie, či vypracujú po...

Predaj, servis, prenájom: - nivelačné systémy TRIMBLE pre riadenie stavebných strojov a meračských systémov pre geodetické a kontrolné práce

Spoločnosť DOF, spol. s r.o. vznikla spojením dvoch fyzických subjektov pôsobiacich v oblasti stavebníctva a geodézie od roku 1993. Od roku 2014 ponúkame ekonomické služby nielen v stavebnom sektore ale aj účtovnícke práce a výpočet miezd. Ponúkame n...

Čo je 123dopyt.sk

123dopyt.sk je najväčší dopytový systém v Slovenskej republike, ktorý využíva 78 368 dodávateľov zo všetkých kategórii podnikania. Mesačne spracujeme cez 3 tis. dopytov vo finančnom objeme viac ako 75 mil. €.

Používajú nás úspešné firmy
Logá našich partnerov

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.

Chránime vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskej únie o GDPR. Detaily tu.

© 2006—2021 B2M.CZ s.r.o. Všetky práva vyhradené.