B-ELEKTRO s.r.o.

Ponuky (14)

Bežné elektroinštalačné práce

Dodávame komplexné riešenia bezpečného a efektívneho využívania elektrickej energie v spolupráci s renomovanými dodávateľmi elektrotechnického materiálu a riadiacich systémov.

Elektrické vykurovanie

Ide o klasické podlahové vykurovacie systémy do ktorejkolvek casti vášho domu a taktiež do exteriérov. Zariadenia je možné regulovat jednoduchými mechanickými regulátormi, ale taktiež modernými drôtovými, alebo bezdrôtov…

Inteligentné elektroinštalácie

Vďaka inteligentným elektroinštaláciám sa zvyšuje komfort, znižujú náklady na elektrickú energiu a zvyšuje sa bezpečnosť ľudí.

Inteligentné elektroinštalácie 

Inteligentné inštalácie si aj na Slovensku získavajú postupne silnejšie miesto. Najmä pri novostavbách rodinných domov a polyfunkčných objektoch. Vďaka inteligentným elektroinštaláciám sa zvyšuje komfort, znižujú náklady…

Klasické elektroinštalácie - nové aj rekonštrukcie

Ponúkame elektroinštalácie pre rodinné domy, byty, administratívne priestory i zdravotnícke zariadenia.

Moderné typy osvetlenia 

Ponúkame návrh osvetlenia, na mieru. Penúkame inštaláciu a návrh senzorového osvetlenia.

Ochrana pred bleskom 

Naša firma ponúka spoločenstvám vlastníkov bytov, správcovským spoločnostiam aj fyzickým osobám komplexné služby v oblasti ochrany pred atmosférickým prepätím.

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení 

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení do 1000V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu. 

Počítačové a dátové siete

Zabezpečíme Vám návrh, dodávky a realizácie počítačových a dátových sietí.

Poplachové a kamerové systémy

Spoľahlivo reagujú na pohyb nepovolaných osôb, slúžia k signalizácii miesta narušenia chráneného systému a okamžite zabezpečia prenos informácií organizácii, ktorá zabezpečuje ochranu objektu. 

Rádiofrekvenčný systém Xcomfort 

Umožňuje bezdrôtovo ovládať spotrebiče a zariadenia v budove, dá sa ním spínať a stmievať osvetlenie, ovládať žalúzie, regulovať vykurovanie, klimatizáciu, atď.

Revízna a projekčná činnosť v oblasti elektra

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu.

Rozhranie Dali pre inteligentné elektroinštalácie

Rozhranie, ktoré umožňuje ovládať a stmievať osvetlenie, prípadne vytvárať svetelné scény. V dnešnej dobe sa vyrábajú neónové svietidlá, ktoré obsahujú elektronické Dali predradníky, to znamená, že sú kompatibilné a dajú…

Satelitná a anténna technika

Ponúkame rôznu škálu satelitných príjmacov, inštalácia terestriiálnych aj satelitných rozvodov.