J a K, s.r.o.

Požičovňa stavebných a dopravných strojov